X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان


چشمها گاهی شبیه تیغ، بران میشوند

گاه مثل نوک نیزه، زیر قرآن میشوند

از سکوت کامل فریادهای یک نگاه

فوج فوج کافران در دم مسلمان میشوند

میله های این قفس را دیده اند و در جنون

خواستار حبس اجباری زندان میشوند

آتش پنهان زیر پلکها سوزان ترند

رفت چون خاکسترت بر باد طوفان میشوند

خورگیر* دیده ها پایان روز روشن است

چون به پشت شیشه ای تاریک پنهان میشوند
 
خورگیر: خورشید گرفتگی