X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
آنهائی که حسین را تنها گذاشتند و از حضور و شرکت و شهادت غایب شدند , این ها همه با هم برابرند , هر سه یکی اند : چه آنهائی که حسین را تنها گذاشتند تا ابزار دست یزید باشند و مزدور او , و چه آنهائی که در هوای بهشت , به کنج خلوت عبادت خزیدند و با فراغت و امنیت , حسین را تنها گذاشتند و از دردسر حق و باطل کنار کشیدند و در گوشه محراب و زاویه ی خانه ها به عبادت خدا پرداختند , و چه آنهائی که مرعوب زور شدند و خاموش ماندند .


دکتر علی شریعتی / حسین وارث آدم / صفحه 191

آنهائی که حسین را تنها گذاشتند و از حضور و شرکت و شهادت غایب شدند , این ها همه با هم برابرند , هر سه یکی اند : چه آنهائی که حسین را تنها گذاشتند تا ابزار دست یز
ید باشند و مزدور او , و چه آنهائی که در هوای بهشت , به کنج خلوت عبادت خزیدند و با فراغت و امنیت , حسین را تنها گذاشتند و از دردسر حق و باطل کنار کشیدند و در گوشه محراب و زاویه ی خانه ها به عبادت خدا پرداختند , و چه آنهائی که مرعوب زور شدند و خاموش ماندند .