X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تغییراتی که در زمینه ساختمان پست های فشار قوی و بزرگ شدن قدرت آنها در سالهای اخیر ایجاد شده است ،در اثر عوامل زیر می باشد که تقریباً به موازات هم بروز می نمایند این عوامل که سبب توسعه بیش از حد شبکه های فشار قوی در داخل شهرها ،یا حداقل به فواصل خیلی نزدیک به مناطق شهری و صنعتی می شوند ،عبارتند از:

1.     توسعه شهرها و مناطق اطراف آن

2.     ازدیاد منظم مصرف انرژی بوسیله مشترکین

3.     کاهش هزینه تلفات و انتقال انرژی ) به دلیل نزدیکی به مصرف کننده ها )

دلیل احداث پست گازی

   با توجه به افزایش مصرف, تولید انرژی الکتریکی بایستی در ارتباط کامل با نحوه توزیع و پخش انرژی آن باشد. در مراکز شهری چگالی انرژی موجب گشته تا با توجه به کمبود فضا و ایمنی لازم در سیستم کاری , بکار گیری پستهای GIS در مقایسه با انواع دیگر پستها در کشور ما مورد بررسی و توجه قرار گیرد که این اهمیت از نظر اقتصادی و با توجه به روند تکنولوژی در آینده مورد توجه ما می باشد.


دانلود کامل جزوه پاورپونت


به نقل از جامعه مهندسی ایران