X
تبلیغات
رایتل
 تمام آن چیزی که درباره تو در سرم هست، ده ها کتاب می شود،
اما تمام آن چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است.      "دوستت دارم"
                                                                                                     
 ویکتور هوگو