X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یک مرد هم گاهی می شکند ،
یک مرد هم گاهی غم بر دلش سنگینی می کند ،
یک مرد هم گاهی تنها می شود ،
یک  مرد هم گاهی تکیه گاهی می خواهد برای ادراک حس آرامش ،
یک مرد هم گاهی شانه ای می خواهد محرم برای اشک هایش ،
یک مرد هم گاهی کم می آورد ؛
یک مرد هم گاهی خسته می شود ؛
یک مرد هم گاهی دلش برای کودکی هایش تنگ می شود ؛
یک مرد هم گاهی بهانه گیر می شود ، گاهی دلش می خواهد بچگی کند ...
یک مرد هم گاهی خنجر از پشت می خورد ،
یک مرد هم گاهی خسته می شود ؛
یک مرد هم گاهی خودش را پشت خنده های ظاهری پنهان می کند و در دل خون می گرید ...
یک مرد یک انسان است نه یک سنگ. نگویید مرد که گریه نمی کند ...


.
پ.ن:تقدیم به همه مردان سرزمینم.