X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شعارهای عاشقانه ، از اندیشه های عاشقانه بر می خیزند ،
نه از فرصت های بی مصرف مانده .
وهیچ چیز در هیچ موقعیتی پرواز اندیشه را محدود نمی کند ؛
هرگز کسی نتوانسته جلوی شاعر شدن ، نقاش شدن ، موسیقی دان شدن یا ... آدم ها را بگیرد .
من این سخن را باور دارم که انسان حتی در یک زندان انفرادی تنگ و تاریک نیز می تواند ، 
برای خود زندگی نامحدودی به وجود آورد ...
زیبایی زندگی به نوع نگاه ما بستگی دارد نه موقعیتی که در آن قرار داریم ...

بهار
.